Private equity koopt honderden zorgaanbieders, tijd voor meer (toe)zicht?

In dit FD artikel beschrijft Maarten van Poll de opmars van private equity in de Nederlandse zorg, die met de komst van de marktwerking, zijn intrede heeft gedaan. Patrick Jeurissen schets hoe deze trend zich internationaal ontwikkeld heeft en geeft aan: “De meeste uitkomsten van onderzoeken zijn niet geweldig voor private equity, maar het is ook weer niet heel slecht. Veel hangt af van de prikkels in het zorgstelsel.”

Lees het volledige artikel

Times Radio | Interview met Patrick Jeurissen in Times Radio Breakfast over de hervorming van het Nederlandse zorgstelsel

Het NHS verkeerd in zwaar weer. Verslaggevers Aasmah Mir and Stig Abell van Times Radio Breakfast interviewen Patrick Jeurissen om te achterhalen wat maakt dat het Nederlandse zorgsysteem al jaren in de Europese top drie staat terwijl het Nederlandse zorgsysteem nog niet zo heel lang geleden zelf in zwaar weer verkeerde.

Lees verder…

IEA | Book review: “The Market Reform in Dutch Health Care” by Patrick Jeurissen and Hans Maarse

By Kristian Niemietz

“Overall, this book is a comprehensive, accessible and balanced account of a system which offers valuable lessons, and which deserves to be more widely known.”

Lees het artikel

Zorg in commerciële verpleeghuizen is geregeld onvoldoende;

'Onze ouders werden verwaarloosd'

EenVandaag interviewt Patrick Jeurissen over de opkomst van commerciële zorgvoorzieningen voor ouderen. Commerciële ketens voor kleinschalige ouderenzorg veroveren de markt. Door het scheiden van wonen en zorg maken ze winst, maar op kwaliteit scoren ze vaak onvoldoende. Dat ondervond ook Linda Rentes in de zorg voor haar ouders: "Het systeem klopt niet, men verdient geld over de rug van onze ouderen."

Lees verder…

ESB | Hogere kapitaalrente in zorg na liberalisering wijst op marktmacht banken

Niek Stadhouders, Erik Wackers, Rick Smit en Patrick Jeurissen beschrijven in dit ESB artikel wat de gevolgen zijn van liberalisering van de Nederlandse zorgkapitaalmarkt. Zorginstellingen zijn voor leningen nu afhankelijk van commerciële kapitaalverstrekkers, terwijl de financiering voorheen door de overheid geborgd werd. Wat zijn de gevolgen?
Lees het volledige artikel.

Arts en auto | Quick Wins

Frank van Wijck bespreekt in zijn blog het rapport 'Verkenning naar faalkosten in de Nederlandse gezondheidszorg' in de context van hét grote probleem waar VWS voor staat: de krapte op de arbeidsmarkt.

Lees dit blog of de volledige rapportage waarnaar verwezen wordt.

Tandheelkundige zorg en de gevolgen van commercieel beleid

De historische ontwikkeling van 1941-2022

Het belangrijkste instrument voor de beheersing van kosten van de curatieve zorg is gereguleerde concurrentie of marktwerking. De invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 dekt met de basisverzekering het grootste deel van alle curatieve zorg, maar tandheelkundige zorg of mondzorg wordt vrijwel niet of beperkt door aanvullende verzekeringen gedekt. In dit tweeluik beschrijft collega Karel-Peter Companje hoe deze situatie door een decennialange geschiedenis is ontstaan en vooral: wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse gebitskwaliteit door eigen betalingen, beperkte verzekerbaarheid en marktwerking.

Lees verder…

EenVandaag | Helft budget ziekenhuizen gaat niet naar patiënten: 'Niet slecht, maar simpelweg nodig'

De zorgpremies stijgen volgend jaar. Maar niet alle ziekenhuiskosten gaan naar patiënten. Sterker nog, de helft ervan gaat naar niet-patiëntgebonden zaken zoals overheadkosten. Dat zegt hoogleraar Patrick Jeurissen. "Kan kloppen", zeggen experts….
Lees het volledige artikel of beluister de podcast

NPO 1 Feit of fictie, Podcast #44 | Gaat de helft van het ziekenhuisbudget op aan overheadkosten?

De zorgpremies stijgen volgend jaar. Maar niet alle ziekenhuiskosten gaan naar patiënten. Sterker nog, de helft ervan gaat naar niet-patiëntgebonden zaken zoals overheadkosten. Dat zegt hoogleraar Patrick Jeurissen. "Kan kloppen", zeggen experts….
Beluister de volledige podcast

RTL Nieuws | In België betaal je 100 euro aan zorgpremie, per jaar

Terwijl Nederlanders steeds dieper in de buidel moeten tasten om de zorgpremie te betalen, is die premie in België minder dan een tientje per maand. Maar, dit is slechts een deel van het verhaal, dus Patrick Jeurissen ...

Lees hier het hele verhaal

Nieuwsbriefzorgeninnovatie.nl | Aanbevelingen voor minder zorg in de huisartsenpraktijk

Voor de website Zorg & innovatie schreef Simone van Dulmen dit artikel over de beter-laten-lijst van huisartsen die ze onlangs met collega auteurs publiceerden. Ze geeft inzicht in vervolgstappen die nodig zijn voor meer inzicht in niet gepaste zorg in de huisartsenpraktijk

Lees het volledige zorg & innovatie-artikel

Oncologie Up-to-date | Kwaliteit als basis voor contractering

Editie 4, 2022

In deze 'Oncologie Up-to-date'-special reflecteren geïnterviewden, waaronder Patrick Jeurissen (blz. 10 – ‘Kwaliteit als basis voor contractering’), vanuit verschillende perspectieven over de vraag hoe deze houdgreep kan worden doorbroken om tot een toekomstbestendige moleculaire diagnostiek te komen.

Lees verder…

Follow the money | Psychiaters behandelen ‘te veel’ patiënten en moeten verzekeraar tonnen terugbetalen

Patrick Jeurissen wordt geciteerd in een artikel over omzetplafonds in de GGZ, vanwege de onderschrijdingen in de GGZ zoals hij en Hans Maarse die eind 2021 beschreven in hun boek over 15 jaar marktwerking in de zorg.

Link naar het volledige artikel (Let op: zit achter betaalmuur).

Het Financieele Dagblad | Prijzenstrijd medicijnen roept weerstand op

Patrick Jeurisssen wordt geciteerd in dit artikel over een update van het geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Link naar het volledige artikel (Let op: zit achter betaalmuur).

Het Financieele dagblad | Verbetering zorg kan alleen met meer grip op bureaucratie

Er is weinig wetenschappelijke aandacht voor administratieve lasten in de zorg. Uit beschikbare kennis is duidelijk dat er een disbalans is tussen zorgverlening en alle randvoorwaarden. Zonder goed begrip van gegevensbeheer kunnen de kabinetsplannen met een focus op passende zorg onbedoeld leiden tot hogere administratieve kosten in de zorg. Onderzoekers Luc Hagenaars, Ralph van den Ouweland en Patrick Jeurissen delen hun aanbevelingen in deze.

Lees het volledige artikel.

ESB | Zonder volumebeheersing onvoldoende kostenbeheersing bij dure medische technologie

In deze ESB blog bespreken Eddy Adang, Niek Stadhouders en Patrick Jeurissen of dure medische infrastructuur zoals een operatierobot altijd efficiënt wordt gebruikt. Het is immers zonde om een duur apparaat een groot deel van de tijd stil te laten staan.

Lees het volledige artikel.

NtvG | De zorgplannen van Rutte IV

Meer sturing vanuit de overheid, minder personeel en minder budget

Het kabinet Rutte IV kan en wil veel minder aan zorg uitgeven dan zijn voorganger. Passende zorg krijgt een cruciale rol in het coalitieakkoord. Op papier is dit aantrekkelijk. Radicale invoering leidt echter tot belangrijke nieuwe vraagstukken. In dit artikel gaan Bart Berden, Gert Westert en Patrick Jeurissen in op de zorgplannen van het kabinet: de overheid moet bereid zijn om vaker zelf keuzes te maken en te sturen, en dat zal niet zonder slag of stoot gaan …

Lees het volledige artikel.

The Financial Times | NHS at risk of taking longer to recover from pandemic than other health systems

Article with contribution of prof. dr. Patrick Jeurissen.

read full article.

TPE digitaal | Besparen door meer te sturen?

Analyse zorgparagraaf Coalitieakkoord 2021

Een analyse van Patrick Jeurissen, Guus van Montfort, Luc Hagenaars en Hans Maarse over de zorgpararaaf in het Coalitieakkoord 2021. Ze gaan in op de ambities van het kabinet, dat niet kiest voor een stelselwijziging, maar voor meer sturing op doelmatigheid om de budgettaire opgave te realiseren. Dit staat in schril contrast met de expliciete keuzes die volgens het recente WRR-advies nodig zijn en de gewenste reductie van de administratieve lasten.

Lees hier de volledige analyse.

Het Financieele Dagblad | 15 jaar zorgstelsel: het compromis dat nooit af is

Naar aanleiding van het boek ‘The market reform in Dutch health care’ interviewde Het Financieel Dagblad de auteurs Hans Maarse en Patrick Jeurissen. Vijftien jaar na de hervormingen in de zorg is het Nederlandse zorgstelsel nog steeds niet ‘af’. Het systeem werkt in de praktijk anders dan de ontwerpers zich hadden voorgesteld en de kosten zijn inmiddels bijna opgelopen tot €50 miljard.

Lees verder…

DOQ.nl | Zbc is niet per definitie een oplossing voor goedkopere en betere zorg

Interview met Florien Kruse over haar promotieonderzoek naar de rol van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en particuliere verpleeghuizen in het Nederlandse zorgstelsel en wat de plussen en minnen zijn van dit ondernemerschap in de zorg.
Lees het volledige artikel.

Zorgvisie | Voor zinnige zorg is geen 'silver bullet'

In zorgvisie verschijnt de komende periode een serie over zinnige zorg.
Pierre de Winter gaat hier in deel 1 in gesprek met onderzoekers Simone van Dulmen, IQ healthcare Radboudumc, en Rudy Douven, CPB, over hun evaluatie van Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Lees meer

Hoe we de zorg beter en betaalbaarder kunnen maken

In aanloop naar de start van de opleiding betaalbare zorg op 21 april werd Patrick Jeurissen geïnterviewd door Radboudrecharge.nl. Hij duidt hoe ambities om de zorg beter en betaalbaarder te maken vaak stranden. Verandering bewerkstelligen in complexe systemen is lastig. De beschikbare wetenschappelijk kennis om dit goed op te pakken brengt hij, samen met gerenommeerde docenten, met deze opleiding naar de praktijk …

Lees het interview

Omroep Gelderland | Waarom vinden Gelderse kiezers zorgkosten zo belangrijk?

Patrick Jeurissen werd gepolst naar aanleiding van bevindingen uit een onderzoek van Omroep Gelderland en RTV Oost. Zij vroegen Gelderse kiezers wat zij als belangrijkste verkiezingsthema’s zien. De ondervraagden geven aan dat dit het thema zorg is. Opvallende uitkomst hierbij is dat Gelderse kiezer niet de ic-capaciteit, maar de oplopende zorgkosten belangrijker vinden.
Lees het artikel

FD | Zorg mag best wat kosten, zeker in verkiezingstijd

Het beheersen van zorgkosten speelt een bescheiden rol in de verkiezingsprogramma's. Rechtse partijen formuleren vooral ideeën en links heeft het meer over investeren, maar er zijn wel degelijk structurele veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden. O.a. Patrick Jeurissen wordt geïnterviewd in dit FD artikel.
Lees het artikel

Particuliere zorg voor ouderen met dementie vergt strenger toezicht

Follow the money | FTM besteed in dit artikel aandacht aan de particuliere verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het onderzoek van Florien Kruse naar ondernemerschap in de zorg. Haar studie analyseert de factoren achter de groei van particuliere verpleeghuizen in Nederland. Gezien de omvang van deze sector (inmiddels 12%) zouden financiën en eigendomsstructuren transparant moeten zijn en dat is nu vaak niet het geval, aldus Kruse.

Lees verder…

Elimineren productieprikkel lukt alleen met specialisten in the lead

Zorgvisie | Alleen met een leidende rol voor specialisten om te bepalen wat kwalitatief goede zorg is, lukt het de productieprikkel te elimineren. Aldus Patrick Jeurissen, hoogleraar betaalbaarheid zorg van IQ healthcare over het onderzoek naar de aanpak van het ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis.

In een tweede artikel geeft Guus Schrijvers feedback op dit onderzoek

Lees verder…

Besturen in een bijzondere tijd | Reflectie in actie

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur maakt een reeks films over besturen in coronatijd. Hierin komen zorgbestuurders en deskundigen aan het woord over de uitdagingen waar de zorg nu voor staat. Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg?
In aflevering 22 reflecteert prof. dr. Patrick Jeurissen (Radboudumc Nijmegen) op de twee voorgaande afleveringen met bestuurders Guus van Weelden (UWV) en Marian Kaljouw (NZa) …

Lees verder…

Verzorgingshuizen en COVID-19, beleidsmaatregelen in Nederland

In een publicatie op de website van het 'International Long-term care Policy Network' geven collega's Florien Kruse en Toine Remers een overzicht van alle Nederlandse maatregelen in reactie op de Covid-19 uitbraak in Nederland.

Lees verder…

ESB | Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

Het Coronavirus zal het Nederlandse zorgsysteem structureel veranderen stellen onderzoekers van het Radboudumc. Zij geven in dit ESB artikel hun visie op de financiële en organisatorische gevolgen van deze virusuitbraak. Waar oude belemmeringen nu wijken voor pragmatische oplossingen, het effect op de discussie over de concentratie van de acute zorg en hoe deze uitbraak het belang van een infrastructuur voor collectieve preventie zichtbaar maakt.

Lees verder…

Het succesverhaal van de Nederlandse spoedzorg

Artikel door Vox

Vox is in een serie artikelen op zoek naar lessen die te leren zijn in het buitenland over het bereiken van universele en betaalbare gezondheidszorg. In dit artikel wordt de organisatie van de Nederlandse spoedzorg in ons stelsel van gereguleerde competitie en particuliere ziektekostenverzekeringen onder de loep genomen.

Lees verder…

Medisch contact | Brainstormen over kostenbeheersing

Nijmeegse onderzoekers presenteren suggesties om de zorg betaalbaar te houden

Collega's Florien Kruse, Luc Hagenaars en Gertjan van der Wilt, mede-auteurs van het boek 'Betaalbare zorg', werden geïnterviewd naar aanleiding van de recente boekpresentatie.

Lees het volledige artikel

10 jaar zorgverzekeringswet: wat is er bereikt en hoe moet het verder?

Het digitale magazine over 10 jaar Zvw behandelt de invalshoeken van de patiënt, de bestuurder, de bankier, de overheid, de verzekeraar (en ex-minister) en de huisarts. Hoe zou de zorg zich de komende jaren moeten ontwikkelen? De redactie van tijdschrift KiZ maakte de balans op. Met bijdrage van onze Celsus collega's '10 jaar Zvw: zijn de ambities waargemaakt?' Joost Wammes, Wieteke van Dijk, Patrick Jeurissen.

Lees verder…

Trouw, 15 maart 2017 – Populariteit van verzekeraars in de politiek

Als een politicus op campagne roept dat zorgverzekeraars terug hun hok in moeten, hoeft hij zich zelden nader te verklaren. De afkeer van deze organisaties is zo wijdverbreid, dat instemmend geknik zijn deel is. Waarom hebben we zo’n hekel aan zorgverzekeraars? Karel-Peter Companje, historicus zorgfinanciering en als adviseur verbonden aan de Celsus academie, wordt onder andere geïnterviewd over de rol van de zorgverzekeraar.

Lees het Volledige artikel

NEJM Catalyst, 1 maart 2017 - Going Dutch: Using Social Capital in Health Care

In deze blog Post houden Marit Tanke en Thomas H. Lee een pleidooi voor de inzet van sociaal kapitaal om te komen tot duurzame zorgsystemen van hoge kwaliteit die de toename van patiënten met complexe problematiek op kunnen vangen. Ze illustreren dit met drie Nederlandse initiatieven in de zorg.

Lees het volledige artikel

NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep “samen kiezen voor gepaste zorg” wat leidde tot een discrete choice experiment met leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.  Eric van der Hijden schreef een opinie artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over alternatieve invullingen van het VER.

Lees verder…

Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.

Lees verder…

NtvG, 10 februari 2017 - ‘Repeal Obamacare: a wicked problem’

Marit Tanke en Dorien Zwart gaan in op de verordening van Trump om de financiering van ‘Obamacare’ te bemoeilijken met ‘alles wat binnen de wet mogelijk is’. Wat willen Trump en de Republikeinen met Obamacare en wat zou dit kunnen betekenen?

Lees het volledige artikel

De Hofvijver, 30 januari 2017 - Betaalbare zorg: blijft ‘minder’, ‘meer’ geld houdbaar?

In aanloop naar de verkiezingen stelt bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van de zorg Patrick Jeurissen van het Radboudumc kritische vragen bij de betaalbaarheid van de zorg op lange termijn.
Deze publicatie is verschenen in de januari nieuwsbrief ‘de Hofvijver’ van het Montesquieu Instituut.

Lees meer

Eurofound, 27 januari 2017 - Grotere rol voor particuliere sector in ziekenhuiszorg?

De auteurs gaan in dit rapport van het Eurofound in op de rol en de bijdrage van private (winstgeoriënteerde en niet op winstgeoriënteerde) ziekenhuizen in de Europese Unie. Ze brengen de omvang van private ziekenhuizen in Europa in kaart, beschrijven de drijvers achter deze ontwikkeling en verwoorden de standpunten van de verschillende belanghebbenden.

Lees verder…

ESB Zorgstelsel, Ab Klink et al, 12 januari 2017 – Lessen uit de CPB-beoordelingen van de zorg

Aan de vooravond van nieuwe calculaties leert de weging van doelmatigheidsmaatregelen in de zorg tussen 2003 en 2012 van het CPB ons dat volledige beheersing van de zorgkosten via het ­pakket niet kan, volumeprikkels aanbod stimuleren én overstimuleren en dat aanbieders die passende zorg aanbieden zich financieel in de vingers kunnen snijden …

Lees meer

De Actuaris, 24-2: Zorg - De opinie van Patrick Jeurissen

Interview met Patrick Jeurissen over de mogelijkheden onze zorg betaalbaar te houden.

Lees hier het hele interview.

The economist, 9 november 2016 - Building a new ecosystem of care:

lessons from experiments in value-based healthcare

Experts on Value-based healthcare (VBHC), among them Patrick Jeurissen. VBHC represents a seismic shift in the healthcare system as we know it. This move from a supply-driven model to a more patient-centered system based on the outcome of treatments as opposed to the volume of services has already been tested in varying degrees around the world, though challenges to its full deployment remain. 
Watch the full video

BNR nieuwsradio, 7 november 2016 - Zorg betaalbaar houden

Harmke Pijpers interviewt Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, en Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD voor het programma BNR Beter.
Beluister de uitzending.

MSD BETER 39, 4 november 2016 - “Kijken naar de échte waarde van zorg”

Een betaalbare oplossing voor alsmaar toenemende zorgbehoeften: dat was het centrale thema van de oratie, die professor Patrick Jeurissen in juni 2016 uitsprak bij zijn inauguratie als hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan het Radboudumc in Nijmegen. Beter sprak met hem over betaal-baarheid, doelmatigheid én dure geneesmiddelen.
Lees het volledige artikel.

Leeuwarder Courant, 26 oktober 2016 - Onderhandelen over rug patiënten

Opinie stuk: Het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten hanteert een patiëntenstop als instrument om de handelspositie tegenover de verzekeraars te versterken.
Lees het volledige artikel

Financieele Dagblad, 18 oktober 2016 - Politiek moet zorg doelmatiger maken als ze deze betaalbaar wil houden.

Opinie. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn vrijwel alle politieke partijen op zoek naar geschikte maatregelen. Toch  wil men het basis pakket vergroten en het  eigen risico verkleinen, wat extra geld kost.  Onderzoek laat mogelijkheden zien om dit geld deels te verdienen met doelmatigere zorg.
Lees het volledige artikel

De Psychiater, 9 september 2016 - Op weg naar een duurzame ggz

Een beleidsperspectief

In het themanummer ‘Maatschappelijk rendement van de psychiatrie’ deze bijdrage van Patrick Jeurissen, Bastian Ravesteijn, Richard Janssen en Marit Tanke.
Lees het volledige artikel

Apneumagazine, zomernummer 2016 - Een goed gesprek dankzij de PRAQ

Over de ontwikkeling van de patient reported apnue questionnaire (PRAQ), een vragenlijst inclusief inzichtelijke rapportage die het gesprek met de dokter ondersteunt.

Lees het volledige artikel.

Oncology.nl, 9 juni 2016 - Hoogleraar onderzoekt hoe zorg betaalbaarder kan

Patrick Jeurissen is benoemd tot bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij onderzoekt de relatie tussen kosten en kwaliteit in de gezondheidszorg.

Lees het volledige artikel.

Problematisch arbeidsverzuim

Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

In dit onderzoek zijn de inzetbaarheid, de terugkeer naar werk en de zorgkosten van mensen met een problematisch arbeidsverzuim in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat veel werknemers met problematisch verzuim niet adequaat worden behandeld, terwijl arbeidsre-integratie voor de meeste van deze verzuimers in principe mogelijk is.

Lees het artikel.

Zorgvisie, 2 juni 2016 - Duitsland verhoogt uitgaven ouderenzorg met 25 procent

Duitsland verhoogt de uitgaven voor de ouderenzorg, Engeland worstelt met draconische bezuinigingen en in Amerika exploderen de zorguitgaven opnieuw. Nederland presteert opmerkelijk goed als het gaat om de beheersing van de uitgaven.

Lees het volledige artikel.

Arts in Spe, 2 juni 2016 - Maak gebruik van de frisse blik van de co

Hoe spreek je als coassistent een arts aan als je twijfelt of een medische handeling wel correct verloopt of als je denkt dat de communicatie met de patiënt duidelijker kan? Veel coassistenten vinden het lastig om daarover feedback te geven. Jammer, want juist zij kunnen artsen een spiegel voorhouden. De Coassistent Monitor moet de feedbackcultuur stimuleren.

Lees het volledige artikel.

Zorgvisie, 1 juni 2016 - Onderschrijding zorguitgaven is tijdelijke luxe

Bart Kiers interviewt Patrick Jeurissen.

Lees het volledige artikel.

Medisch Contact, nr. 15 - 14 april 2016 - Patrick Jeurissen aan het woord

in het artikel ‘Na Rutte II: meer koopkracht of meer zorg? Stijging zorgkosten dwingt politiek tot keuzes’

Lees op medischcontact.nl

The Economist, februari 2016 - Value-based healthcare in Europe

Laying the foundation

Patrick Jeurissen werkte mee aan de totstandkoming van dit rapport dat gaat over Value-Based healthcare in Europa. Het is een initiatief van Economist Intelligence Unit (EIU) om inzicht te krijgen in de manier waarop de term ‘Value’ wordt geïnterpreteerd in verschillende landen. Ook werd onderzocht of kosteneffectiviteit hierbij een wezenlijk criterium is en of er nieuwe modellen worden ontwikkeld voor prijsstelling van innovaties.

Lees het volledige artikel.